Actueel

Dagelijkse verwachtingen

Accuraat

Alle beschikbare data tot straatniveau

Integraal

Verschillende databronnen

AIR-PORTAL IS EEN PLATFORM DAT INZICHT BIEDT OP LOKAAL NIVEAU IN DE LUCHTKWALITEIT

AIR-Portal is een platform dat luchtkwaliteitsdata verzamelt, analyseert en op een inzichtelijke manier weergeeft. AIR-Portal is uniek, omdat het niet alleen alle data verzamelt die relevant is voor luchtkwaliteit (zoals satellietbeelden, lokale metingen, verkeersinformatie, weersverwachtingen en landgebruik), maar deze tevens middels een geavanceerd model analyseert.

Hierdoor levert AIR-Portal, in tegenstelling tot bestaande oplossingen, op straatniveau actuele en accurate luchtkwaliteitsverwachtingen. AIR-Portal geeft een objectief beeld van de plaatselijke luchtkwaliteit, zowel in het verleden, heden als een verwachting voor de toekomst. AIR-Portal biedt u hiermee een beter inzicht in de oorzaken en gevolgen van de luchtkwaliteit in uw regio.

  • Uniforme ontsluiting van accurate luchtkwaliteitsinformatie

  • Betere informatievoorziening richting inwoners en bedrijven

  • Met data onderbouwde beleids- en besluitvorming

  • Trendanalyse van historische gegevens

  • Bepaling van de cumulatieve blootstelling

  • Beter inzicht in belangrijkste emissiebronnen

  • Ondersteuning bij het behalen van EU normen.

Wilt u AIR-Portal voor uw regio uitproberen of heeft u specifieke vragen of wensen, neem dan contact met ons op.